Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Topluluğumuz Türkiye’nin gelişim ve markalaşma sürecinde bilinçli, eğitimli ve gerçek sosyal yaşantıya sahip insanlar oluşturma amacıyla kurulmuştur. Topluluk tarafından yürütülen çalışmalar Trakya Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine açıktır. “Deneyim, takım çalışması ve aktiflik her zaman başarıya götürür” misyonuyla; bu aktifliği ve takım çalışması ortamını hazırlayacak “Kariyer ve Yönetim Topluluğu”nu, Üniversitemize kazandırmayı amaçladık.

 

Faaliyetler :

Kullanabileceğimiz tüm ulaşım kaynaklarını kullanarak Üniversitemiz ile topluluğu ilgilendiren sektörlerdeki yurtiçinde ve yurtdışında bulunan dernekler, işletmeler, öğrenci toplulukları, vakıflar, yöneticiler, eğitmenler arasında etkileşim sağlayarak Üniversite bünyesinde veya ulusal seminerler, Faaliyetler düzenlemek.

Kariyer ve Yönetimi kapsayan yurtiçinde ve yurtdışında yapılan Faaliyetler, gezileri, organizasyonları, kongre ve seminerleri, projeleri öğrenci arkadaşlarımıza iletmek.

Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde düzenlenen projeler ile Üniversitemizi temsilen katılmaya yönelik alt yapı ve çalışma takımları oluşturmak.

Facebook ve twitter  vb. gibi sosyal paylaşım sitelerinde topluluk adına profiller açarak  ve hazırlayacağımız internet sitesi aracılığıyla, topluluğumuzun Faaliyetlerini, duyurularını, ve çalışmalarını üyelerimize ve ziyaretçilerimize aktarmak.

Topluluk, hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmayıp amacına ulaşmak için tüm resmi kuruluşlar, dernekler, tüzel ve özel kişilerden yardım talep edebilir, amacı ile ilgili konularda ilişki kurabilir.

Kariyer ve Yönetimi ilgilendiren sektörleri iyi analiz edip, ihtiyaçlarını görüp onlara yönelik projeler üreten çalışma ekipleri oluşturmak.

Topluluk, öğrencilerin girişimcilik ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla girişimcilik ve liderlikle alakalı seminer, söyleşiler ve çalıştaylar düzenleyebilir.

Kariyer, yönetim ve girişimcilikle alakalı yurtiçi veya yurtdışında yapılan Faaliyetlere, gezilere, organizasyonlara, kongre ve seminerlere, projelere katılım sağlayabilir ya da katılım sağlanması için bir grup öğrenci gönderebilir.
Etkinlikler
...